Mentalist Nuno
Mentalist Nuno Overall rating: ★★★★★ 4.9 based on 222 reviews
5 1

GeldBlog — EU gaat groen forceren

GeldBlog — EU gaat groen forceren

Vrij vertaald: uw achtertuin, dat boerenlandschap, uw inspraak en meer van zulks worden afgeschaft

Zoals wel vaker is beschreven op dit blog, hebben politici niet veel talenten, maar het talent om een crisis goed uit te melken, dat hebben ze wel. Zo ook nu weer met het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De EU moet namelijk van Russisch gas en olie af, dus moet de groene omwenteling versneld plaats vinden. En dat zal niet geheel op vrijwillige basis zijn.

De sancties op Rusland blijken tot nog toe verre van effectief; Rusland verkoopt gewoon nog olie en gas wereldwijd en verdient daar een aardig centje mee. Maar in haar oneindige wijsheid, trekt de EU hieruit de conclusie dat Rusland verder moet worden aangepakt. Komt er op neer dat lidstaten geen Russisch gas en olie meer moeten kopen. Dit alles moet ver voor 2030 voor elkaar zijn. Of dat al niet ingrijpend genoeg is, moet de energiemix uit 45% groen bestaan in 2030 in plaats van de eerder afgesproken 40%.

Om deze versnelde omslag deels te bekostigen dan wel te stimuleren, stelt de EU EUR 300 miljard beschikbaar. Het grootste gedeelte van deze EUR 300 miljard komt van het Recovery & Resilience Facility, u weet wel het EU Covid Herstelfonds. Dat fonds kwam tot stand in een andere crisis die uitgemolken werd door de EU: Covid. Nu wordt het fonds dus omgedoopt om de versnelde groene omwenteling te stimuleren. Best leuk, want ik durf te stellen dat er geen electorale steun was om een EUR 300 miljard fonds op te richten voor deze plannen van de EU, dus waar landen, soms schoorvoetend, akkoord zijn gegaan met een pandemiefonds, wordt het doel van het fonds doodleuk achteraf veranderd.

De plannen van de EU, met de super kneuzennaam REPowerEU (barf) behelzen in essentie 4 delen:

1) lidstaten moeten Rusland als energieleverancier laten vallen voor andere (fossiele) energieleveranciers

2) energiemix moet groener worden

3) energieverbruik moet omlaag

4) investeringen in energie en energie gerelateerde infrastructuur

(link)

Nou, dat eerste puntje zal bij veel landen enorm pijn doen. Zo zal Duitsland echt wel geraakt gaan worden. Maar gelukkig heeft de EU solidariteitsmaatregelen in petto voor ons allen. Dit is een mooi woord voor het verplicht bijspringen van overheden; dat is wat solidariteit is in de EU. Dat dit dan deels via het voornoemde fonds zal gaan, verbloemt het feit dat andere landen zullen moeten mee betalen aan de kosten van deze energietransitie in andere lidstaten.

Punt twee wil de EU bereiken door het vereenvoudigen van het bouwvergunningensysteem voor groene energie-projecten. Vrij vertaald: uw achtertuin, dat boerenlandschap, uw inspraak en meer van zulks worden afgeschaft. Om een ene Karl vrijpostig te citeren: “Eigendomsrechten, wat moet je ermee?”

Maar daar blijft het niet bij want de EU wil ook dat het verplicht wordt om elk nieuw huis te voorzien van zonnepanelen vanaf 2029. Dus die problemen waar ons stroomnetwerk nu al mee worstelt, willen ze ook naar andere EU-lidstaten exporteren!

Dit zal niet bepaald drukkend werken op de energieprijs, dus daarom stelt de EU bij monde van haar energie commissaris, Kati Samson (afgestudeerd in geschiedenis en politicologie), dat er prijscontroles gebruikt kunnen worden. Men kan Kati vergeven niks van natuurkunde en economie af te weten, maar de geschiedenis leert dat prijscontroles averechts werken. Altijd. Dus haar steun voor dat plan is dubieus. Wat dan wel goed is aan prijscontroles, althans voor deze plannen, is dat prijscontroles leiden tot minder aanbod, dus dat helpt punt 3 op de voornoemde lijst.

Maar het verlagen van het energiegebruik zal ook gaan inhouden dat bepaalde industrieën deels worden stilgelegd. Iets wat wederom prijsopdrijvend zal werken en dus de inflatie de verkeerde kant op zal blijven duwen. Het zou mij verder niet verbazen als gas (en stroom?) progressief geprijsd zal gaan worden (hoe hoger het verbruik, hoe hoger de prijs per kuub (of KWh). Of wellicht dat er bezuinigsdoelen aan huishoudens worden opgelegd.

De infrastructurele investeringen zullen met name gericht zijn op gas en opslag om zo minder afhankelijk te worden van Rusland. Daarnaast zal ook nucleaire energie een graantje mee kunnen pikken, naast de usual suspects wind- en zonne-energie. Iberdrola loopt haar vingers al af te likken bij dit vooruitzicht.

Het gehele plan komt er ruwweg op neer dat er een geforceerde herallocatie komt van kapitaal, dat consumenten verplicht worden om te investeren in groene energie, dat stroom duurder wordt, dat inflatie hoog zal blijven, dat het stroomnetwerk nu in de gehele EU zal haperen, dat het platteland nog voller komt te staan met windmolens en zonneparken, en dat de dakpannen van huizen nauwelijks meer te zien zullen zijn. Maar dit is niet de schuld van de EU, maar van Putin. Dus heeft u last van deze plannen, dan moet u bij hem zijn en niet bij de EU en de nationale politici die de EU steunen in deze overhaaste en niet wel doordachte transitie naar groen.Source link
GeldBlog — EU gaat groen forceren

error: Content is protected !!