Mentalist Nuno
Mentalist Nuno Overall rating: ★★★★★ 4.9 based on 222 reviews
5 1

Milieuvervuiling eist wereldwijd negen miljoen levens per jaar

Milieuvervuiling eist wereldwijd negen miljoen levens per jaar

De wetenschappers vergeleken het aantal vroegtijdige sterfgevallen door uiteenlopende vormen van vervuiling in 2019 met het aantal in 2015. Hun conclusie is dat er nauwelijks verandering valt waar te nemen.

Grofweg een op de zes overlijdens wereldwijd valt volgens de wetenschappers toe te schrijven aan blootstelling aan schadelijke stoffen.

Luchtvervuiling grootste probleem

De onderzoekers hebben gekeken waardoor de meeste mensen stierven. Dit zijn de uitkomsten:

  • Luchtvervuiling is het grootste probleem. Daar kan driekwart van de negen miljoen sterfgevallen aan worden toegeschreven.
  • Vervuild water eiste volgens de onderzoekers bijna 1,4 miljoen levens,
  • loodvervuiling leidde tot 900.000 vroegtijdige sterfgevallen
  • en door arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen kwamen wereldwijd nog eens 870.000 mensen om het leven.

“Los van een paar uitzonderingen is er weinig gedaan om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden”, stelt de wetenschappelijke commissie. Het ontbreekt zowel aan aandacht als aan geld om de problemen aan te pakken.

‘Pijn niet eerlijk verdeeld’

De onderzoekers wijzen erop dat maatregelen die vervuiling tegengaan vaak ook bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Ze stellen daarom voor om volop in te zetten op de energietransitie, want fossiele brandstoffen vervuilen de lucht én veroorzaken CO2-uitstoot.

The Lancet Commission on Pollution and Health, zoals de club zichzelf noemt, wijst er verder op dat de pijn niet eerlijk is verdeeld. Van alle mensen die in 2019 door vervuiling vroegtijdig overleden, woonde 92 procent in landen met relatief veel lagere en middeninkomens.

Source link

error: Content is protected !!