Mentalist Nuno
Entertainer vuurspuwer inhuren Nuno

Mentalist Nuno

Noordelijke Knoop in Ram, Zuidelijke Knoop in Weegschaal 2023-2025

Noordelijke Knoop in Ram, Zuidelijke Knoop in Weegschaal 2023-2025

Share This Post

Noordelijke Knoop in Ram, Zuidelijke Knoop in Weegschaal 2023-2025

Op een dag vonden Alex en Lily een heerlijke, perfect rijpe sinaasappel. Ze wilden allebei de sinaasappel. Wat moeten ze doen? Erom vechten? De winnaar krijgt alles? Of het in tweeën splitsen, zodat iedereen zijn deel krijgt?

Of is er misschien een andere manier – een betere manier?

Op 17 juli 2023 vond de Noord-Node verlaat Stier en komt Ram binnenen de Zuid-Node verlaat Schorpioen en komt Weegschaal binnen.

Wanneer de Maansknopen van teken veranderen, is dat voor iedereen een groot probleem. De Maansknopen brengen 18 maanden door in een paar tekens, waardoor de archetypische thema’s die met die tekens verbonden zijn, in beeld komen.

Wanneer de Maansknopen bevonden zich in Tweelingen en Boogschutter (2020-2022) hadden we Covid en bewegingsbeperkingen, vooral op het gebied van internationale mobiliteit (Zuidknoop in Boogschutter) – evenals veranderingen in de manier waarop we ons dagelijks leven leiden (Noordknoop in Tweelingen).

De Noord-Node blaast op en de Zuid-Node loopt leeg. De Noordknoop is ‘meer, meer, meer’ en de Zuidknoop is ‘minder, minder, minder’.

Met de Zuidknoop in Boogschutter hadden we dus minder vluchten – omdat vliegen langdurig reizen is (Boogschutter), en meer koeriers die afhaalrestaurants in de buurt bezorgen (Gemini).

Toen, begin 2022, de Maansknopen verplaatsten zich naar Stier en Schorpioen. De Zuidknoop in Schorpioen (minder, minder, minder) bracht ons de energiecrisis. De energie werd schaars. Energie en gedeelde hulpbronnen zijn Schorpioen-thema’s. Wat natuurlijk leidde tot ‘meer, meer, meer’ Stier, oftewel inflatie. Stier regeert over geld en fysieke hulpbronnen.

Je hebt het idee. De Zuidknoop signaleert meestal een probleem – en vervolgens probeert de Noordknoop een oplossing te vinden. Dat is hoe de maanknooppunten samenwerken.

Het feit dat de Noordelijke Maansknoop ‘meer’ betekent, betekent niet dat de Noordelijke Knoop fundamenteel positief is, net zoals de ‘minder’ Zuidelijke Knoop niet fundamenteel negatief is.

‘Meer’ kan meer inflatie betekenen (Noordknooppunt in Stier), of meer verkeer, chaos en overweldiging door Zoom (Noordknooppunt in Tweelingen).

Als we de knooppunten echt willen begrijpen, willen we verder gaan dan het paradigma van ‘de Noordelijke Knoop is goed’ en ‘de Zuidelijke Knoop is slecht’.

De maanknooppunten zijn bedoeld om samen te werken. Ze vullen elkaar aan. We kunnen het één niet hebben zonder het ander. De maanknopen vertegenwoordigen de evolutionaire reis van onze ziel – de kosmische ‘drang’ om voortdurend te groeien en te evolueren.

De vergelijking van de maanknopen

Eén vergelijking die ik graag gebruik om de Maansknopen te beschrijven is:

Probleem (Zuidknooppunt) → Oplossing (Noordknooppunt) → Resultaat (Zuidknooppunt)

De trigger van een maanknooppunttransit is altijd de Zuidknoop. Er stopt iets met werken. Vliegtuigen vliegen niet meer (South Node in Boogschutter). De energiepijpleiding is afgesloten (South Node in Scorpio).

En dan moeten we er iets aan doen. We moeten de Noordknoop gebruiken. De South Node is wat we moeten ‘uitzoeken’. De Noord-Node is wat wij doen om het South Node-probleem op te lossen. We lossen het South Node-probleem op met een North Node-oplossing.

En zodra we het Zuid-Node-probleem via de Noord-Node hebben opgelost, is de uitkomst niet de Noord-Node, maar de Zuid-Node. De South Node is het resultaat – het rijpende karma, ten goede en ten kwade.

Als wat we oogsten (de Zuidknoop) niet is wat we verwachten, komt dat omdat er iets mis is met wat we zaaien (de Noordknoop).

OM TE SAMENVATTEN: de Maansknopen zijn waar we een balans willen vinden tussen het oude en het nieuwe, waar we geroepen zijn om onszelf en ons leven voortdurend opnieuw uit te vinden. De Maansknoop in Tweelingen-Boogschutter heeft mobiliteit en onderwijs opnieuw uitgevonden. De Maansknopen in Stier-Schorpioen hebben de economie opnieuw vormgegeven.

Hoe zit het met de Noordelijke Maansknoop in Ram en de Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal?

Nou, deze keer worden de dingen persoonlijk. Ram en Weegschaal zijn de assen van ‘ik’ versus ‘jij’. Ram-Weegschaal is de relatie-as die we ook de identiteits-as zouden kunnen noemen, omdat niets ons op persoonlijk niveau meer vormt dan onze hechte, 1-op-1-relaties.

Als we onze Maanknopenvergelijking invoeren, wat hebben we dan?

Probleem (Zuidelijke Knoop in Weegschaal) → Oplossing (Noordelijke Knoop in Ram) → Resultaat (Zuidelijke Knoop in Weegschaal).

Ik ben het niet, jij bent het

De South Node in Weegschaal zal dat wel doen benadruk het ‘probleem’ dat moet worden opgelost.

Waar zijn we te meegaand? Waar geven we te veel om wat anderen van ons denken? Waar laten we dingen ongezegd, alleen maar omdat we conflicten haten?

Waar verliezen we onszelf in anderen, alleen maar omdat het prettiger is om ‘wij’ te doen in plaats van ‘ik’?

Waar we hier naar kijken is de stagnerende, schaduwkant van Weegschaal. Er is niets mis met attent zijn. Er is niets mis met het geven van prioriteit aan relaties. Er is niets mis met harmonie en vrede.

Het probleem is wanneer we “halve Weegschaal” doen. De schaduwkant van Weegschaal is geworteld in een gebrek aan evenwicht op de Weegschaal-Ram-as.

We laten onze partner niet wegkomen met slecht gedrag, niet noodzakelijkerwijs omdat we prioriteit geven aan relaties, maar omdat we ons te comfortabel voelen in onze status quo. “Ik zal niet omgaan met de pijn van conflicten, met negatieve gevoelens die uiteindelijk zullen ontstaan ​​als ik het probleem aanpak. In plaats daarvan zal ik een oogje dichtknijpen en tegen mezelf zeggen dat ik altijd dingen voor anderen doe”.

Het is geruststellend om de ander de schuld te geven van wat er misgaat. Het rechtvaardigt onze beslissingen. Het geeft ons een goed gevoel over onszelf. Het bespaart ons energie (het oplossen van conflicten kost veel energie).

Jij bent het niet, ik ben het

Diep van binnen weten we het allemaal (en geven we het niet graag toe): WIJ zijn de bron van onze eigen ellende.

Niet omdat de ander foutloos is. Maar omdat de enige persoon waar we echt controle over hebben, onszelf zijn. Het is aan ons wat we tolereren en wat niet. Het is onze plicht om grenzen te stellen, verwachtingen te scheppen en door te gaan met wat voor ons belangrijk is.

De oplossing voor het probleem van de Zuidelijke Knoop in Weegschaal is de Noordelijke Knoop in Ram: de moed hebben om onze identiteit terug te winnen.

Eigenaarschap nemen over wie we zijn. Grenzen stellen. Doorzetten met beslissende actie. De waarheid spreken – zelfs als het ongemakkelijk voelt, zelfs als het tot conflicten leidt. Om langdurige vrede te vinden, moeten we soms oorlog voeren.

Zal dit gemakkelijk zijn? Nee! De North Node komt nooit gemakkelijk. We zullen ons verzetten tegen de Noordelijke Maansknoop in Ram. Zullen miljoenen redenen vinden om dezelfde dingen te doen als wij.

Toch wil je met de Noordelijke Maansknoop in Ram ervoor gaan – wat ‘het’ ook mag betekenen – een nieuwe weg, een nieuwe jij.

Er zijn alleen wij

South Node in Weegschaal is “Jij wint”.

Noordelijke Maansknoop in Ram is “Ik win”

Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal + Noordelijke Maansknoop in Ram is “Wij winnen”.

Wanneer de South Node en North Node samenwerken, krijgen we het beste van twee woorden: persoonlijke groei, creatieve samenwerking, wederzijds respect en gelijkwaardig geven en nemen in relaties. We hebben een sterk zelfgevoel zonder de harmonie van onze relaties in gevaar te brengen.

Wanneer het Ram-Weegschaalknooppaar wordt geactiveerd, kunnen er een paar dingen gebeuren:

  • Relaties, partnerschappen en allianties die niet op een gezonde basis, gelijkheid en wederzijds respect zijn gebouwd, zullen dat wel doen tot een natuurlijk einde komen
  • Er zullen relaties, partnerschappen en allianties ontstaan ​​met een gezonde basis opnieuw uitgevonden om een ​​te vinden nog rechtvaardiger win-win
  • Afzonderlijke entiteiten die iets gemeenschappelijks hebben en bereid zijn samen te werken, zullen dat wel doen krachten bundelen

Op mondiaal niveau zullen sommige partnerschappen, mondiale organisaties of handelsovereenkomsten worden geherstructureerd. Sommige entiteiten, organisaties of geografische regio’s zullen onafhankelijkheid nastreven. Anderen kunnen nieuwe allianties vinden.

Op individueel niveau zullen we onze relaties herstructureren, zodat ze een geactualiseerde versie worden van wie we als individuen zijn. Het kan zijn dat we dingen tegenkomen die we niet echt leuk vinden aan de ‘ander’ – en dat zijn eigenlijk dingen die we niet leuk vinden aan onszelf.

De Noordelijke Knoop in Ram en de Zuidelijke Knoop in Weegschaal zullen ons laten zien dat er een verschil is tussen compromis en win-win.

Als we compromissen sluiten, verliezen we iets belangrijks dat we waarderen, waardoor we op de lange termijn leeg raken en de levenskracht afneemt. Wanneer we in plaats daarvan een win-winsituatie nastreven, winnen we iets door samen te werken met anderen. Het geheel is groter dan de som der delen.

Maar om die creatieve win-winsituatie te vinden, moeten we eerst weten wat we willen. We moeten weten waarom we die sinaasappel willen: is het voor het sap of voor de schil? Of voor iets anders?

Als het antwoord is: “Ik wil het allemaal, ik wil het nu”, dan komt dat misschien omdat wij niet Echt weet je wat precies het gaat om dat “alles” wat we willen.

Hoe vaak heb je iets gekregen en ging het verloren omdat het niet echt was wat je wilde? Bijna al onze teleurstellingen in het leven – en in relaties – komen voort uit een gebrek aan zelfkennis.

Wanneer we in plaats daarvan onszelf kennen, wanneer we weten wat we willen (Ram), wordt deze eigenschap zeer aantrekkelijk voor anderen. Moeiteloos trekken we die partner aan (die ook zijn Ram-huiswerk heeft gedaan) met wie we sinaasappelsap en marmelade kunnen maken – van dezelfde sinaasappel.

Noordelijke Knoop in Ram Conjunct Cheiron

De belangrijkste transit waar de knooppunten zich mee bezighouden is de Noordelijke Maansknoop-Chiron conjunctie op 16° Ram. De transit wordt exact op 19 februari 2024, maar we zullen de invloed langzaam voelen toenemen zodra de knooppunten van bord veranderen.

We weten dat de Noordelijke Maansknoop een evolutionaire stap voorwaarts is om ons lot te herschrijven. En Cheiron is de gewonde genezer – vaak een handtekening van een generatiewond die door onze voorouders aan ons is doorgegeven.

Daarom is de Noordelijke Knoop-Chiron-conjunctie een unieke kans om “doorbreek de generatiecyclus” En onze diepgewortelde identiteitswond genezen.

Ik zal dichter bij de datum een ​​gedetailleerd rapport schrijven over deze zeer belangrijke transit. Tot die tijd hebben we twee zeer belangrijke transits: Pluto vierkant de knooppunten en Venus retrograde.

Maanknopen vierkant Pluto

Kort na de Maanknopen binnendringen in de Ram-Weegschaal-as, zij vierkante Pluto (op 29° Steenbok). De maansknopen vierkant Pluto-transit wordt exact op 25 juli 2023.

Pluto vierkant de knooppunten is een doorgang die evolutionaire astrologen een ‘overgeslagen stap’ noemen.

Pluto bevindt zich in het midden van de twee Maansknopen, dus met één voet in het verleden en met de andere in de toekomst. Pluto fungeert als een brug, als een evolutionaire stap voorwaarts.

Pluto vierkant Het mandaat van de Maansknopen is om met ons karmische verleden om te gaan, en herschrijf gezondere, constructievere gedragspatronen.

Pluto vierkant de Maansknopen zal ons helpen de subtiele manieren te begrijpen waarop onze identiteit wordt gevormd door onze opvoeding, door onze familie en onze vormingsjaren. Deze transit is een enorme kans om karmische patronen los te laten die we al tientallen jaren met ons meedragen.

Venus gaat retrograde

Een andere zeer belangrijke transit die samenvalt met het binnendringen van de Maansknopen is Venus retrograde in Leeuw.

Hoewel de maansknopen geen aspect maken met Venus retrograde, is de retrograde Venus-overgang om verschillende redenen belangrijk: in de afgelopen 18 maanden, toen de knooppunten zich in de Stier-Schorpioen-as bevonden, was Venus de heerser van de Noordelijke Maansknoop ( aangezien Venus over Stier regeert).

Nu de Zuidknoop Weegschaal binnengaat, Venus wordt de heerser van de Zuidknoop. Een totaal ander verhaal.

Als we de afgelopen 18 maanden zijn aangemoedigd om “meer” van de Venusiaanse dingen te doen, nu ons wordt gevraagd onze aanpak te heroverwegen. Misschien heeft Venus, terwijl de Noordelijke Maansknoop zich in Stier bevond, meer gebeten dan ze kan kauwen. Nu is het tijd voor wat reflectie en reiniging.

De verschuiving van de Noordelijke Knoop naar de Zuidelijke Knoop is een behoorlijke verstoring voor Venus, vooral omdat deze samenvalt met haar 40-daagse retrograde reis.

Wat betekent dit? We weten allemaal dat Venus retrograde veranderingen in onze prioriteiten, waarden en relaties kan brengen. Wanneer Venus retrograde gaat, veranderen we vaak van gedachten. En aangezien Venus retrograde samenvalt met de verschuiving van de Maansknopen, zal het effect nog dramatischer zijn.

De dingen kunnen voor ons echt veranderen als Venus retrograde gaat. Er zullen nog meer karmische zaken onder onze aandacht worden gebracht.

Het binnendringen van de maansknopen, het vierkant met Pluto en Venus retrograde zullen ons echt ‘duwen’ om met zaken om te gaan waar we nooit mee te maken wilden hebben.

Dit is een kosmische oproep om de skeletten in de kast vrij te laten laat diepgeworteld generatiekarma los dat houdt ons gevangen in relationele modellen die ons groeiverhaal niet langer dienen.

Abonneer u op de wekelijkse nieuwsbrief van Astro Butterfly

Als u op de hoogte wilt blijven van de toekomstige transits, abonneer u op de wekelijkse nieuwsbrief van Astro Butterfly.

Sluit u aan bij de andere 49.000+ abonnees:

Source link

More To Explore

Boogschutter
daghoroscoop

Daghoroscoop Boogschutter 2023-09-29 06:01:04

Daghoroscoop Boogschutter Op creatief en romantisch vlak kan dit een bijzondere dag voor je zijn, maar het kan ook een dag zijn waarop je moeite hebt om te begrijpen waarom bepaalde mensen zich gedragen zoals ze doen. De kans is groot dat ze het zelf niet kunnen verklaren, dus welke hoop heb je? 2023-09-29 06:01:04

Weegschaal
daghoroscoop

Daghoroscoop Weegschaal 2023-09-29 06:01:06

Daghoroscoop Weegschaal De volle maan van vandaag in jouw tegenovergestelde teken geeft je de kans om partnerschappen en relaties een stevigere basis te geven en je moet daarvan profiteren. Wees eerlijk tegen uzelf over uw rol in recente verontrustende gebeurtenissen. Niemand is onberispelijk. 2023-09-29 06:01:06 Weegschaal – Daghoroscoop Horoscoop Weegschaal van vandaag en morgen! mentalistnuno.nl

Mentalist Nuno boeken?

Heeft u binnenkort een feest of event? Dan is professioneel entertainer Nuno een perfecte keuze! Op deze website leest u de mogelijkheden om Nuno in te huren.

mentslist nuno vuurspuwer