About Us

Pluto op de ‘anaretische’ graad

Pluto op de ‘anaretische’ graad

10 ~ 17 februari

“Het begint bijna”

We leven in een overgangsperiode van diepe pijn en tragische zoektocht naar identiteit, maar de kwelling van onze tijd is de weeën van wedergeboorte. Het begint bijna. ~ Marshall McLuhan

We beginnen de week met een conjunctie tussen Mercurius en Pluto op het moment dat ze allebei de ‘anaretische’ (29e) graad Steenbok binnengaan. Telkens wanneer een van de grote langzaam bewegende planeten, zoals Pluto, de 29e graad van een teken bereikt, krijgen we het onderbuikgevoel dat er iets op handen is. Pluto staat sinds 2008 in het teken Steenbok en door in maart naar Waterman te gaan, zou het kunnen voelen alsof we het einde van een tijdperk bereiken. En zoals alle naderende transities, kan dat ook een gevoel van urgentie met zich meebrengen.

Dit is het moment waarop we beseffen dat er nog maar zo veel tijd over is om deze cyclus van Pluto in Steenbok af te ronden en wat dat voor ons betekende. Pluto gaat zelden ergens uit zonder een zekere hoeveelheid drama en intensiteit. We bevinden ons helemaal aan het einde van een cyclus en alle losse eindjes die nog niet zijn vastgemaakt en voltooid, zullen moeten worden opgelost. We hebben alles gedaan wat we konden in de vorige cyclus, en nu is het tijd om al onze Steenbok-bezittingen in te pakken en verder te gaan.

Je ziet de naderende realisaties binnen onze samenleving. De grote verschuivingen, de veranderingen in leiderschap en bestuur. Zelfs de politieke partijen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Maar naast alle externe chaos en veranderingen zijn er interne veranderingen die nog relevanter zijn. Want we zijn de structuren, regels en normen van een inmiddels vervlogen tijdperk ontgroeid, waarbinnen we nu nieuwe houvast proberen te vinden. We zijn een evoluerende samenleving met nieuwe behoeften en nieuwe verwachtingen. Als gevolg hiervan zullen we de systemen waarvan we afhankelijk zijn, moeten evolueren om gelijke tred te houden met de behoeften van een meer diverse en evoluerende samenleving.

Maar zelfs terwijl de samenleving blijft evolueren, wil de oude orde niet buigen. Zo is het ook met onszelf in ons eigen persoonlijke leven. We klampen ons vast aan onze oude gewoonten en manieren om dingen te doen. We verlangen naar een tijd die ooit was, maar die we allang ontgroeid zijn. We vrezen dat alles wat we in de loop der jaren hebben opgebouwd, tot vernietiging gedoemd is. En toch, uit de as van wat eens was, baart een nieuwe werkelijkheid zichzelf al. En we worden meegetrokken voor de rit. Weet dat tijdens deze periodes, wat kan voelen als de vernietiging van een oude manier van leven, ook een katalysator kan zijn voor een geheel nieuwe renaissance. Een wedergeboorte. Een vernieuwing.

De dood van welke man dan ook vermindert mij, omdat ik betrokken ben bij de mensheid; en stuur daarom nooit om te weten voor wie de bel luidt, hij luidt voor u. ~ John Donnie

Dus als Mercurius deze vrijdag langskomt om Pluto te taggen, probeert hij ons te laten zien wat er nog moet worden opgelost uit de vorige cyclus. Informatie komt aan het licht. We stoppen om de kleine lettertjes te lezen. Iemand legt de details uit en stelt ons in staat om tot de kern van een probleem door te dringen. Dat is allemaal Mercurius/Pluto.

Mercurius/Pluto kan ook verwoestend nieuws brengen. Het soort nieuws dat schokgolven over de hele wereld kan veroorzaken. We werden hieraan herinnerd door de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië die zoveel levens verwoestte en honderdduizenden mensen op de vlucht sloegen. Maar de planeet van vernietiging is ook een planeet van vernieuwing en wedergeboorte. En dus hoop. En aangezien het op de drempel van Waterman staat, is het ook hier om ons eraan te herinneren dat de mensheid als geheel zo diep en ingewikkeld met elkaar verbonden is, dat wanneer zelfs maar één in gevaar wordt gebracht, zoals zovelen in die onstabiele strook land tussen Turkije en Syrië, dat zijn we allemaal.

Pluto in Steenbok heeft geprobeerd ons te laten zien welke structuren we ontgroeid zijn en ons niet langer ondersteunen, van monarchieën, regeringen en politieke partijen; tot aan de zeer alledaagse structuren: de wegen en bruggen en funderingen van ons huis en ons leven. Dit kan ook gelden voor alles dat we ooit als vanzelfsprekend hadden beschouwd en waar we ooit op vertrouwden. Als het ons niet ondersteunde, ons beperkte en verhinderde om te groeien of zelfs te overleven, dan was dat een indicatie dat we betere, duurzamere structuren in ons leven moesten bouwen.

Het is niet gemakkelijk om te veranderen. Het kan soms pijnlijk zijn. Vooral als we door omstandigheden buiten onze macht gedwongen worden te veranderen. Maar misschien wel de belangrijkste boodschap die Mercurius/Pluto ons deze week kan brengen, is het besef dat we op een bepaald gebied van ons leven een soort van vernieuwing nodig hebben. Weet dat de transitie om dit te doen op handen is. En alles wat we op dit punt kunnen doen, is ons een weg banen naar de andere kant. Het begint bijna.

2023-02-10 16:11:30

Meer dan 1.777 tevreden klanten.

NUNO is gewaardeerd op 4,9 uit 5, gebaseerd op 1777 reviews

 
1777 reviews

You cannot copy content of this page