Mentalist Nuno
Mentalist Nuno Overall rating: ★★★★★ 4.9 based on 222 reviews
5 1

SCP: acceptatie van lhbti-gemeenschap stagneert

SCP: acceptatie van lhbti-gemeenschap stagneert

Dat concludeert het SCP naar aanleiding van onderzoek naar opvattingen over de lhbti-gemeenschap.

Over een periode van vijftien jaar zijn Nederlanders wel positiever gaan denken over homo- en biseksualiteit, maar de laatste jaren stagneert de acceptatie. Sinds 2017 is het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover homo- en biseksualiteit zelfs iets afgenomen van 78 naar 76 procent.

Wel zijn de opvattingen die Nederlanders hebben over lhbti’ers positiever dan in de meeste andere Europese landen. Alleen in IJsland staan mensen nog positiever tegenover de gemeenschap. 

‘Zorgelijk’

COC Nederland spreekt in een verklaring van een ‘zorgelijke ontwikkeling’ en roept scholen en politici op om in actie te komen. “We mogen het niet laten gebeuren dat we afglijden en er een terugslag komt bij de emancipatie van lhbti-personen in Nederland”, aldus Astrid Oosenbrug, voorzitter van de belangenorganisatie.

Volgens Oosenbrug is de stagnatie mogelijk te verklaren door de spanningen in de Nederlandse samenleving, onder meer als gevolg van de coronacrisis. “De regenbooggemeenschap is de kanarie in de kolenmijn. Als een samenleving onder druk staat, komen de lhbti-mensen en andere minderheden als eerste in de knel. Dat mogen we niet laten gebeuren”, aldus de COC-voorzitter.

Source link

error: Content is protected !!